TodayToday24
Deze weekDeze week235
Nu Online
-
  • Laatste wijziging: maandag 26 september 2022.

Wilhelminapolder

Fasering

Op onderstaande kaart staat de fasering die voor de start van het werk is gecommuniceerd. Vanwege de vondst van munitie is er een wijziging: de dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti’s Place wordt later dan 1 juli opgeleverd.

Op de kaart is dit deel aangegeven met een rode cirkel.

Vertraging

In april werden tijdens de dijkwerkzaamheden twee granaten aangetroffen. Projectbureau Zeeweringen nam direct maatregelen. Op de meeste plekken werd het werk stilgelegd. Op sommige plekken werd doorgewerkt met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. Half juni bleek uit onderzoek dat de kans aanwezig is dat bij de dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti’s Place nog meer explosieven liggen. Doordat het werk tijdens het onderzoek grotendeels stil lag en vanwege de veiligheidsmaatregelen en extra werkzaamheden die nodig zijn, lukt het niet om de versterking 1 juli af te ronden. Het is onduidelijk wanneer de versterking hier klaar is. Het ligt er aan of er nog meer munitie gevonden wordt. Zolang er gewerkt wordt, is recreatie niet toegestaan.

Rest van het dijktraject

Op de delen van het dijktraject die nog versterkt moeten worden en waar detecteren niet nodig is, is het werk sinds half juni weer op grote schaal hervat. Het werk gebeurt zo efficiënt mogelijk om de tijd in te halen die verloren is gegaan toen het werk grotendeels stil lag.
Het werk bij de sluis van Het Sas was in mei al afgerond.

Indien u de fasering niet goed kunt lezen, kunt u de kaart hierdownloaden.

 

Duiken in 2012

In 2012 zijn alleen in het dijktraject Wilhelminapolder duiklocaties afgesloten.

Voor een duiklocatie in de buurt van dijktraject Stavenissepolder geldt een waarschuwing.

Stavenissepolder

In het dijktraject Stavenissepolder liggen geen duiklocaties. Wel ligt duiklocatie 77 Stavenisse Veerweg dicht in de buurt. Duikers die hier te water gaan, mogen niet ten westen van het havenkanaal van Stavenisse komen vanwege de dijkwerkzaamheden.

Wilhelminapolder

De regels zijn simpel: waar aan een dijk gewerkt wordt, is duiken vanwege de veiligheid verboden. In dijktraject Wilhelminapolder liggen meerdere duiklocaties. Het was de bedoeling dat enkele duiklocaties 1 juli 2012 weer opengesteld zouden worden. Dit is echter niet haalbaar, omdat het werk door de vondst van munitie vertraging oploopt. Lees hier het nieuwsbericht over de vertraging. We kunnen niet zeggen wanneer de duiklocaties weer toegankelijk zijn. Dit ligt er aan of we nog meer munitie vinden. Via onze digitale nieuwsbrief informeren we duikers en andere belangstellenden over de planning en andere actualiteiten. Aanmelden kan op de www.zeeweringen.nl/home/

Concreet betekent dit dat de onderstaande duiklocaties tot nader bericht zijn afgesloten:

  • 63 Goese Sas
  • A Oude Havendam Goese Sas
  • B Het Eiland bij Goese Sas
  • C Strekdam
  • D Mensenbeen
  • 62 Slurfje - Putti's Place
  • E Verlengde Slurfje
  • F De Kom

Putti's Place wordt onder andere gebruikt voor duikopleidingen. Deze kunnen tijdens de werkzaamheden niet plaatsvinden. Bij de Nederlandse Onderwatersportbond en Belgische duikfederatie kunt u informeren naar alternatieven.

Waarom een duikverbod?

Duiken waar gewerkt wordt, is gevaarlijk. We zetten namelijk veel groot materieel in. En er liggen grote hoeveelheden zand, grond, betonzuilen en asfalt op de dijk. Ook het water rondom de dijken is niet veilig. Het kan troebel worden door de werkzaamheden. Gevaarlijk, want dit beperkt het zicht van de duikers.

In het weekend

Ook in de weekenden is duiken in het werkgebied verboden. Soms werkt de aannemer ook op zaterdag. Of er gewerkt wordt, is niet altijd te zien. Zo kan het voorkomen dat breuksteen wordt aangevoerd en in een onderwaterdepot wordt gestort, terwijl de kranen in het dijkvak onbemand zijn.