TodayToday9
Deze weekDeze week220
Nu Online
-
  • Laatste wijziging: maandag 26 september 2022.

22/06/12 | Wilhelminapolder

Vertraging door munitie

Door de vondst van munitie loopt de versterking van een deel van dijktraject Wilheminapolder vertraging op.

De dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti’s Place zou vanwege de recreatie 1 juli 2012 opgeleverd worden. Deze week bleek echter uit onderzoek dat de kans op meer explosieven in dit gebied aanwezig is. Doordat het werk tijdens het onderzoek grotendeels stil lag en vanwege de veiligheidsmaatregelen en extra werkzaamheden die nu nodig zijn, lukt het niet om 1 juli klaar te zijn.

In april werden tijdens de dijkwerkzaamheden twee granaten aangetroffen. We namen direct maatregelen. Op de meeste plekken legden we het werk stil. Op sommige plekken werd doorgewerkt met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De afgelopen zes weken is er onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe groot de kans op de vondst van meerdere explosieven is. Met behulp van historisch bronnenmateriaal zijn gebeurtenissen uit het verleden geanalyseerd. Het onderzoek laat zien dat in oktober 1944 drie munitieschepen zijn opgeblazen in de directe omgeving. Hierdoor is de kans aanwezig dat op de dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti’s Place nog meer explosieven aangetroffen worden. Op de kaartis met een rode cirkel aangegeven om welk gebied het gaat.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen nu strenge veiligheidsmaatregelen bij de versterking van de dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti’s Place. Zo wordt de dijk voorafgaand aan de werkzaamheden meter voor meter gedetecteerd, zet de aannemer beveiligde kranen in en moeten onbevoegden op veilige afstand blijven. Het is onduidelijk wanneer dit stuk dijk klaar is. Het ligt er aan of er nog meer munitie gevonden wordt. Zolang er gewerkt wordt, is recreatie niet toegestaan.

Rest van het dijktraject

Op de delen van het dijktraject die nog versterkt moeten worden en waar detecteren niet nodig is, hervatten we het werk weer op grote schaal. Dit gebeurt zo efficiënt mogelijk om de tijd in te halen die verloren is gegaan toen het werk grotendeels stil lag.