TodayToday29
Deze weekDeze week240
Nu Online
-
  • Laatste wijziging: maandag 26 september 2022.

Duiken blijft verboden 24/07/12

Ook wanneer de werkzaamheden stil liggen, is duiken niet toegestaan.

Afgelopen tijd hebben we in dijktraject Wilhelminapolder geconstateerd dat het duikverbod regelmatig wordt genegeerd.
Vorige week bleek zelfs dat de gele borden waarop staat dat duiken verboden is, worden weggedraaid.
We willen duikers er nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat er een duikverbod geldt voor het hele dijktraject Wilhelminapolder.

Verbod blijft van kracht
Het was de bedoeling dat enkele duiklocaties per 1 juli opengesteld zouden worden.
Dit is echter niet gelukt, omdat het werk door de vondst van munitie vertraging heeft opgelopen.
We kunnen niet zeggen wanneer de duiklocaties weer toegankelijk zijn. Dit hangt af van wat het detectieonderzoek uitwijst.
Via onze digitale nieuwsbrief informeren we duikers en andere belangstellenden over de planning en andere actualiteiten.

Afgesloten duiklocaties
 63 Goese Sas
 A Oude Havendam Goese Sas
 B Het Eiland bij Goese Sas
 C Strekdam
 D Mensenbeen
 62 Slurfje - Putti's Place
 E Verlengde Slurfje
 F De Kom

Putti's Place wordt onder andere gebruikt voor duikopleidingen.
Deze kunnen tijdens de werkzaamheden niet plaatsvinden.
Bij de Nederlandse Onderwatersportbond en Belgische duikfederatie kunt u informeren naar alternatieven.

Waarom een duikverbod?
Duiken waar gewerkt wordt, is gevaarlijk. We zetten namelijk veel groot materieel in.
En er liggen grote hoeveelheden zand, grond, betonzuilen en asfalt op de dijk.
Ook het water rondom de dijken is niet veilig. Het kan troebel worden door de werkzaamheden.
Gevaarlijk, want dit beperkt het zicht van de duikers.

In het weekend
Ook in de weekenden is duiken in het werkgebied verboden.
Soms werkt de aannemer ook op zaterdag. Of er gewerkt wordt, is niet altijd te zien.
Zo kan het voorkomen dat breuksteen wordt aangevoerd en in een onderwaterdepot wordt gestort, terwijl de kranen in het dijkvak onbemand zijn.